Heilundzjanas Baji Lauksaimniecības universitāte

Heilundzjanas Baji Lauksaimniecības universitāte dēvēta par Baijas Lauksaimniecības universitāti (HBAU), ir pilna laika parastā universitāte Heilongdzjanas provincē, kurā ir pilnīga izglītības sistēma bakalauru, maģistru un ārstu apmācībai. tā ir pirmā nacionālo izmēģinājuma universitāšu partija "Izcilo lauksaimniecības un mežsaimniecības talantu izglītības un apmācības plāna", nacionālā "Centrālās un Rietumu reģionu koledžu un universitāšu pamata kapacitātes stiprināšanas projekta" un valstu absolventu reformai. "nodarbinātības tipiskas pieredzes koledžas un universitātes.

yt
htr (1)

Skola tika uzcelta 1958. gadā. No 2020. gada marta skolas platība ir 1,204 miljoni kvadrātmetru, ar platību 380 000 kvadrātmetru un pamatlīdzekļu vērtību 1,16 miljardi juaņu. Ir 47 bakalaura maģistranti, 2 pirmā līmeņa disciplīnas, kurām atļauts iegūt doktora grādu, un 8 pirmā līmeņa disciplīnas, kurām atļauts iegūt maģistra grādu; ir 1397 mācībspēki; vairāk nekā 14 600 pilna laika pamatstudiju studentu un 1700 dažāda veida maģistrantu.

htr (2)